האירוע יתקיים בתאריך
שלישי, 25 בנובמבר 2014
שעת התחלת האירוע:
23:00 - 23:00
מקום האירוע:
אווניו, קריית שדה התעופה
הוספת זימון ליומן

EGOV2014

הכנס הבינלאומי השנתי למחשוב ממשלתי

הכנס הבינלאומי השנתי למחשוב ממשלתי

הכנס יעסוק השנה בשינויים הארגוניים שעליהם החליטה הממשלה באחרונה בכל מה שקשור לתקשוב הממשלתי. בין היתר הוחלט להכפיף את  ממשל זמין ומטה התקשוב הממשלתי לאחריות משרד ראש הממשלה ולהשאיר את הטיפול בתשתיות במשרד האוצר. שני דוברים בכירים מטעם הממשלה יסבירו למאות באי הכנס מה משמעות המהלך.

בנוסף, יארח הכנס ארבעה פנלים בנושאים הבאים: אסטרטגיה, יישומים, תשתיות ואבטחת מידע, ופנל בנושא מנהיגות דיגיטלית, שאותו יפתח מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי.

Open Accessibilty Menu