ויקטור איררה

ויקטור איררה

חבר ועדת ההיגוי

הרצאות מפי ויקטור איררה:

דוברים נוספים באירוע EGOV2014

Open Accessibilty Menu